Higiena i Odkażanie


Wysyła i płatności
Płyn do dezynfekcji powierzchni Eau de Javel An-Ma 5 l Zobacz większe

Płyn do dezynfekcji powierzchni Eau de Javel An-Ma 5 l

49,99zł

Darmowa wysyłka powyżej 299 zł!
Darmowa wysyłka powyżej 299 zł!

Dodaj do listy życzeń

W jednym koszyku możesz zamówić:2 sztuk produktu.
Dostawa już od 11,50zł
Sprawdź koszt wysyłki

Wysyłka

Sposoby dostawy Nazwa Czas dostawy Cena
Odbiór osobisty Apteka Wielkopolska Poznań Odbiór osobisty Apteka Wielkopolska Poznań - Za darmo!
Inpost Paczkomaty 24 Inpost Paczkomaty 24 Inpost Paczkomaty 24 11,50zł
Kurier Kurier "InPost" - 13,90zł
Kurier Kurier "InPost" za pobraniem - 15,90zł
Pocztex Kurier 48 Pocztex Kurier 48 - 12,90zł
Pocztex Kurier 48 Pobranie Pocztex Kurier 48 Pobranie - 14,90zł
Odbiór w Punkcie Odbiór w Punkcie . 11,90zł

* Dla zakupów powyżej 299,00zł darmowa dostawa!

Skład

Płyn Eau de Javel An-Ma o stężeniu 12º chl – zawiera 48 g chloru aktywnego w 1L

Działanie

Płynny preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,
wirusobójczym i prątkobójczym. Bardzo łatwy w użyciu, powierzchnia jest wydezynfekowana już po 15 minutach działania preparatu

Znajduje zastosowanie w:

PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA:
- dezynfekcja powierzchni i sprzętów

W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
- dezynfekcja wody do picia

NA PŁYWALNIACH
- dezynfekcja wody na basenach kąpielowych, pływalniach
 
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
- pomieszczenia magazynowe, kuchenne, jadalnie, korytarze, ściany, podłogi, meble, drzwi
- urządzenia i naczynia kuchenne: szkło, porcelana, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna
- surowe warzywa i owoce – przedłuża okres trwałości do spożycia (sanityzacja)
- jako środek dezynfekujący w wodzie chłodzącej konserwy
- w przemyśle mleczarskim, do dezynfekcji linii produkcyjnych (nie pozostawia osadów)
  do dezynfekcji sprzętu i miejsca udoju przez rolnika (nawet w obecności zwierząt)

W PUNKTACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO
- pomieszczenia kuchenne, jadalnie, stołówki
- punkty przechowywania, przygotowywania i wydawania żywności
- urządzenia i przybory kuchenne
- podczas sanityzacji warzyw i owoców

W BUDOWNICTWIE
- zwalcza grzyby, mchy i pleśnie, zapobiega ich rozwojowi

W WETERYNARII:
- dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, koryt, żłobów, poideł i pojemników na paszę
- dezynfekcja stołów laminowanych, ścian pomalowanych na olejno, podłóg betonowych i innych powierzchni
- podczas zabiegów i czynności wykonywanych przez lekarzy weterynarii

Przeciwskazanie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H 315 – działa drażniąco na skórę
H 319 - działa drażniąco na oczy
H 302 – działa szkodliwie po połknięciu
EUH 031 – w kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy


Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
P102 – Chronić przed dziećmi
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P305+P351+P338+P337+P313 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je ławo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P303+P362+P353+P332+P313 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P301+P330+P331+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
P304+P340+P313 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Stosowanie

INSTRUKCJA STOSOWANIA
EAU DE JAVEL An-Ma 12° 48 g Chl/L


1. W SŁUŻBIE ZDROWIA
Dezynfekcja powierzchni (działanie wiruso-, bakterio-, grzybobójcze):
- powierzchnie czyste (bez zanieczyszczeń organicznych) 5g/L chloru aktywnego - 1 litr
preparatu + 8,6 litra wody
- powierzchnie zanieczyszczone (substancje organiczne) 10g/L chloru aktywnego - 1 litr
preparatu + 3,8 litra wody
Działanie prątkobójcze, zanieczyszczenia miejscowe 15g/L chloru aktywnego - 1 litr
preparatu + 2,2 litra wody
Czas działania 15 minut
Działanie sporobójcze w 20°C 32 g/L aktywnego chloru - 0,66 litra preparatu + 0,34 litra
wody
w 75°C 0,18 g/L aktywnego chloru - 4 ml preparatu + 1 litr wody
Czas działania 50 minut
Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych: 15 g/L chloru aktywnego - 1litr preparatu + 2,2 litra
wody
Czas działania 15 minut.
 


2. W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
Dezynfekcja wody do picia oraz wody w basenach kąpielowych.
Stężenie chloru wolnego nie mniejsze niż 0,2 g/m³ na odpływie - Rozporządzenie Ministra
Zdrowia Dz.U. Nr 82, poz. 937 z 04.10.2000 r.


3. W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Dokument Chambre Syndicale Nationale de Eau de Javel
- pomieszczenia magazynowe, kuchenne, jadalnie, szatnie, sanitariaty, korytarze, ściany,
podłogi, drzwi, meble –200 ml preparatu + 10 litrów wody. Czas kontaktu 5 minut.
2
- małe i duże przedmioty użytkowe, miejsca przeznaczone do prac przygotowawczych,
miejsca wydawania produktów spożywczych, pojemniki na odpady – 3 litry preparatu +10
litrów wody. Czas kontaktu 15 minut.
- wszelkie urządzenia kanalizacyjne: wc, umywalki, prysznice, wanny, kratki ściekowe –
użyć preparatu bez rozcieńczenia po upływie 15 minut spłukać wodą.
- urządzenia i naczynia kuchenne (szkło, porcelana, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna – 1
litr preparatu + 50 litrów wody. Czas kontaktu 15 minut.
- surowe warzywa i owoce – przedłuża okres przydatności do spożycia (sanityzacja) –
20 ml preparatu + 50 litrów wody. Czas kontaktu 5 minut.
- jako środek dezynfekujący w wodzie chłodzącej konserwy. Stosowany tak aby w wodzie
ociekającej po ochłodzeniu konserw zawartość wolnego chloru wynosiła co najmniej 0,5
mg/dm³. Dla spełnienia podanego wymagania zawartość wolnego chloru w wodzie
chłodzącej powinna wynosić 2-7 mg/dm³ w/g Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej z dnia 20.01.1999 r.


4. WETERYNARIA
- dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich , koryt, żłobów, poideł, podłoga betonowa – 1 litr
preparatu + 1 litr wody
- stoły laminowane, ściany pomalowane na olejno, podłoga betonowa – 1 litr preparatu
+ 0,8 litra wody pokrywając równomiernie powierzchnię w ilości 0,25 litra roztworu
na 1 m³
W przypadku stwierdzenia BSE stanowisko, na którym przebywało zwierzę oraz miejsce,
w którym pobierano materiał do badania, a także narzędzia należy potraktować 2,5%
roztworem w czasie 24 godzin – 1 litr preparatu + 0,44 litra wody.
(na podstawie artykułu Jana F. Żmudzińskiego i Mirosława P. Polaka z Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego w Puławach)


5. ZALECENIA
- dezynfekcja przy użyciu produktu może być prowadzona w obecności ludzi i zwierząt,
zalecane jest stosowanie wentylacji ogólnej. Należy zachować podstawowe środki
ostrożności oraz używać rękawic ochronnych oraz w przypadku możliwości
rozchlapywania produktu stosować okulary ochronne lub ochronę twarzy.
- puste opakowania po produkcie podlegają recyklingowi i należy je utylizować zgodnie
z obowiązującym prawem.
- pozostałości roztworu roboczego lub nie wykorzystanego produktu należy zutylizować
wylewając do kanalizacji.

Uwagi

W związku z sytuacją epidemiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu wirusa COVID 19, Minister Zdrowia dnia 10.03.2020 opublikował wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożo nych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzedzamy, że niektóre produkty w ofercie apteki mogą znajdować się na w/w wykazie i mogą podlegać zakazowi wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinie

Napisz opinię

Płyn do dezynfekcji powierzchni Eau de Javel An-Ma 5 l

Płyn do dezynfekcji powierzchni Eau de Javel An-Ma 5 l

Może zainteresuje Cię jeszcze:

  Zapytaj farmaceutę

 • Zapytaj farmaceutę
 • Blog

 • Blog
 • Punkt odbioru osobistego

 • Punkt odbioru osobistego
 • Produkty firmy Solgar

 • Produkty firmy Solgar
 • Apteka Prokonsumencka

 • Apteka Prokonsumencka

eBiuletyn-Newsletter

Aktualności

Poleć stronę