Kategorie


Wysyła i płatności

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hiperpharm.pl lub też pisemnie na adres: os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Apteki internetowej:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Apteki internetowej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Apteki internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hiperpharm.pl lub też pisemnie na adres: os. Marysieńki 25, 60-683 Poznań.

2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

3. Informacja o platformie ODR (Online Dispute Resolution) - unijnej platformie internetowej umożliwiającej rozwiązywanie sporów konsumenckich drogą elektroniczną


Informujemy, iż konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i reklamacji. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, konsument powinien wypełnić formularz na stronie unijnej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Platforma dostępna jest bezpłatnie.
Platforma w języku polskim dostępna jest pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


  Zapytaj farmaceutę

 • Zapytaj farmaceutę
 • Blog

 • Blog
 • Punkt odbioru osobistego

 • Punkt odbioru osobistego
 • Produkty firmy Solgar

 • Produkty firmy Solgar
 • Apteka Prokonsumencka

 • Apteka Prokonsumencka

eBiuletyn-Newsletter

Aktualności

Poleć stronę